Hızlı İletişim

Marka Kimliği Bileşenleri İçin İyi Mühendislik ve Üretim Uygulamaları

icon_widget_image Ömerli Mah. Kurtini Sokak No:22 Hadımköy / Arnavutköy icon_widget_image +90 (212) 771 50 50 icon_widget_image info@dsign.com.tr

Dsign, İstanbul Uluslararası Havalimanı’na (IST) 30 kilometre (18 mil) uzaklıktadır.

Image Alt

Kullanım Koşulları

 

KULLANIM KOŞULLARI

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi…

 
 

Bu DSIGN.COM.TR’de sunulan hizmetler DSIGN ENDUSTRİYEL REKLAM ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca “DSIGN” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve DSIGN.COM.TR’nin yasal sahibi DSIGN olup, DSIGN.COM.TR üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi DSIGN’a aittir.

İşbu kullanım koşullarını DSIGN gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak DSIGN.COM.TR’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

DSIGN.COM.TR hizmetlerinden yararlanan ve DSIGN.COM.TR’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, DSIGN tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

DSIGN, bu DSIGN.COM.TR’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme Tanımları

DSIGN.COM.TR : DSIGN tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişime açık olan web sitesidir.

ÜYE: DSIGN’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, DSIGN tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile DSIGN.COM.TR’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi DSIGN.COM.TR’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

KULLANICI: DSIGN web sitesini alış veriş yaparak ya da alış ̧veriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: DSIGN.COM.TR üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden DSIGN.COM.TR’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: DSIGN.COM.TR’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, yat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB DSIGN.COM.TR’Yİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: DSIGN.COM.TR vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle DSIGN arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİLER: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, DSIGN.COM.TR’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin Kapsamı

DSIGN’ın, DSIGN.COM.TR üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

DSIGN’ın, DSIGN.COM.TR üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; DSIGN’A ait www.dsign.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo kuruluşu tarafından DSIGN adına ayıpsız olarak teslimidir.

DSIGN, DSIGN.COM.TR üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri DSIGN.COM.TR’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

DSIGN.COM.TR bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların DSIGN tarafından belirlenecek ve DSIGN.COM.TR’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. DSIGN, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri DSIGN.COM.TR’de yayınlamasıyla yürürlüğe konmuş addedilir.

Genel Hükümler

DSIGN.COM.TR üzerinden, DSIGN ‘un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web DSIGN.COM.TR’ye ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. DSIGN.COM.TR üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında DSIGN ‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. DSIGN bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, DSIGN ‘un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

DSIGN, DSIGN.COM.TR’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, DSIGN.COM.TR üzerindeki bilgiler ile değişikliklerin gerisinde kalabilir. DSIGN.COM.TR muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler DSIGN.COM.TR’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile DSIGN.COM.TR’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. DSIGN.COM.TR’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve DSIGN ‘ın DSIGN.COM.TR’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, DSIGN.COM.TR’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda DSIGN.COM.TR’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan DSIGN sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan DSIGN sorumlu değildir.

DSIGN, iş bu DSIGN.COM.TR ve DSIGN.COM.TR uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve DSIGN.COM.TR’yi kullanma koşulları ile DSIGN.COM.TR’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, DSIGN.COM.TR’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, DSIGN.COM.TR’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. DSIGN.COM.TR’nin kullanımı ya da DSIGN.COM.TR’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. DSIGN, sözleşmenin ihlali, haksız ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

DSIGN.COM.TR dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı DSIGN’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, DSIGN çalışanlarının ve yöneticilerinin, DSIGN yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. DSIGN, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

DSIGN.COM.TR’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla DSIGN.COM.TR üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, DSIGN.COM.TR dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, DSIGN ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin DSIGN.COM.TR üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı DSIGN’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu web sitesi DSIGN.COM.TR’nin sahibi DSIGN ‘dur. Bu DSIGN.COM.TR’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve kri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve DSIGN.COM.TR’nin sunumu DSIGN ‘un ya da DSIGN’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu DSIGN.COM.TR’deki bilgilerin ya da DSIGN.COM.TR sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile DSIGN.COM.TR içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan DSIGN.COM.TR yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla DSIGNile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, DSIGN hizmetlerini, DSIGN bilgilerini ve DSIGN ‘ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının DSIGN ‘un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve

DSIGN ‘un yazılı izni ile mümkündür.

DSIGN, DSIGN.COM.TR üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. DSIGN aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, DSIGN.COM.TR’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek

ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak DSIGN için veya onun adına davranan üçüncü tara ara veya DSIGN ‘ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu DSIGN.COM.TR Kullanım Koşulları dâhilinde DSIGN tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde DSIGN; DSIGN hizmetleri, DSIGN bilgileri, DSIGN telif haklarına tâbi çalışmaları, DSIGN ticari markaları, DSIGN ticari görünümü veya bu DSIGN.COM.TR vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

DSIGN, DSIGN.COM.TR’ye erişilmesi, DSIGN.COM.TR’nin ya da DSIGN.COM.TR’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız il, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. DSIGN, sözleşmenin ihlali, haksız il, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu DSIGN.COM.TR’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da DSIGN.COM.TR’nin kullanılması ile DSIGN’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Devir

DSIGN, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DSIGN işbu web sitesi, DSIGN.COM.TR’yi KULLANIM KOŞULLARI’nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DSIGN açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DSIGN ‘ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu web sitesi, DSIGN.COM.TR’yi KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nden kaynaklanacak ihtilafar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. DSIGN’un, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

İşbu web sitesi DSIGN.COM.TR’yi KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, DSIGN tarafından DSIGN.COM.TR içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini DSIGN.COM.TR’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. DSIGN, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek DSIGN.COM.TR üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.